خدمات گروه دلفين

خدمات آموزشی گروه دلفین شامل آموزش شنا از سن سه سال به بالا، آموزش و آماده‌سازی نجات غریق، هیدروتراپی (ورزش‌درمانی در آب)، آموزش غواصی استخری از سن هشت سال به بالا، آموزش غواصی کودکان و آموزش غواصی آب‌های آزاد (تحت لیسانس کنفدراسیون جهانی C.M.A.S  و مدرسه غواصی بین المللی SSI و فدراسیون شنا و شیرجه و فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران) می‌باشد.