غواصی سه ستاره:

1- ناوبری دریایی و هواشناسی

 • شناخت قایق و انواع آن
 • انتخاب جهت
 • مانورهای معکوس جهت جلوگیری از تصادفات
 • لنگرها و روش لنگر انداختن
 • چراغ‌ها و علائم
 • مانورهای امداد و نجات
 • سیستم‌های علامت‎دهی دریایی
 • پرچم‌ها
 • تجهیزات روی قایق
 • شناخت جو

2- بیمار‌ها و حوادث

 • حمایت از افراد زیر آب
 • امداد و نجات
 • مشکلات مربوط به کنترل همیار یا گروه غواصی
 • مشکلات فنی
 • مشکلات فیزیکی
 • موارد اورژانسی

3- جستجو و امداد و نجات دریایی

 • غواص وحشت‌زده
 • کیف لوازم پزشکی غواصیDMP
 • جستجو و نجات

4- کمپرسور و تجهیزات غواصی

 • آشنایی با طرز کار کمپرسور و کنترل آن
 • بازدید تجهیزات
 • تعمیر و نگهداری از لوازم

5- نمونه‌هایی از لوازم کاربری

 • نگهداری از رگلاتور مرحله اول
 • نگهداری از رگلاتور مرحله دوم
 • نگهداری از C.D
 • نگهداری از شیر کپسول
 • نگهداری از چراغ قوه

5- سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی غواصی

 • راهنمای غواصی C.M.A.C