غواصی دو ستاره:

1- یادآوری و مرور غواصی یک ستاره

 • فیزیک مقدماتی
 • بدن انسان
 • حوادث ناشی از تغییرات فشار بر ریه
 • جذب گازها توسط بدن انسان
 • بیماری کاهش فشار
 • لوازم غواصی
 • روش‌های گوناگون ورود به آب
 • تنظیم شناوری

2- اصول تئوری غواصی

 • نیتروژن و بدن انسان
 • اصول هالدین
 • جداول تقلیل فشار
 • غوص‌های عمیق Deep Diving
 • محاسبه میزان مصرف هوا
 • رایانه غواصی
 • پرواز پس از غواصی

3- عملیات کاربردی در غواصی:

 • جهت‌یابی
 • قطب‌نما
 • جهت‌یابی با قطب‎نما Navigation
 • غواصی در شب با دید محدود Night & Limited Visibility
 • آشنایی با علائم شب‌هنگام
 • لباس‌ خشک Dry Suit
 • تنظیم شناوری
 • غواصی در ارتفاع
 • غواصی در آب جاری
 • غواصی در آب شیرین یا آب خیلی سرد