آموزش نجات غریق

ط 

طول دوره آموزش و آماده‌سازی نجات غریق (بسته به توانایی هنرجو) بین یک الی سه ترم و شرط لازم برای ورود به این دوره تسلط کامل هنرجو به دو شنای کرال سینه و قورباغه است.

هنرجویان زیر ۱۷ سال در پایان دوره در صورت موفقیت در آزمون مفتخر به دریافت مدرک رسمی از فدراسیون نجات غریق می‌گردند.

هنرجویان بالای ۱۸ سال از طرف گروه به فدراسیون معرفی شده و در صورت موفقیت در آزمون برگزار شده توسط فدراسیون گواهینامه و کارت نجات غریق درجه 2 و 1 را دریافت خواهند کرد.