دوره آموزش غواصی استخری

غواصی استخری پیش‌نیاز دوره غواصی آب‌های آزاد است. هنرجویان در این دوره با نحوه استفاده از لوازم غواصی و کاربرد آن در زیر آب آشنا می‌شوند. این دوره شامل یک جلسه تئوری و سه جلسه عملی ۹۰ دقیقه‌ای است.