آموزش غواصی آب‌های آزاد

دوره آموزشی غواصی آب های آزاد در سه سطح یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره و در یکی از جزایر قشم و یا چابهار توسط مربیان بین‌المللی C.M.A.S مورد تایید فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد و در پایان هر دوره، پس از قبولی در آزمون کتبی و عملی، کارت و گواهینامه بین‌اللملی C.M.A.S و گواهی از فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران به هنرجوبان اعطا می‌گردد.

دوره یک‌ ستاره آموزش غواصی آب های آزاد

دوره یک ستاره آموزش غواصی آب‌های آزاد در طول چهار روز برگزار می‌گردد و شامل چهار جلسه دو ساعته تئوری، نمایش فیلم و اسلاید، ۹۰ دقیقه اسنورکلینگ و پنج عملیات غواصی آب‌های آزاد در عمق ۱۸_۱۰ متری است. در پایان دوره و پس از قبولی در آزمون کتبی و عملی، مدرک یک ستاره غواصی آب‌های آزاد به همراه کارت و گواهینامه بین‌اللملی C.M.A.S و گواهی از فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران به هنرجوبان اعطا می‌گردد.

دوست دارید در دوره یک ستاره ثبت نام کنید ؟


دوره دوستاره آموزش غواصی آب های آزاد

دوره دو ستاره آموزش غواصی آب‌های آزاد در مدت ۸ الی ۱۰ روز برگزار می‌شود و شامل شش جلسه دو ساعته تئوری، نمایش فیلم و اسلاید، ۲۰ عملیات غواصی (تا عمق۳۰ متر)، غواصی در جریان، دو غوص شبانه، جهت‌یابی خطی طبیعی و با قطب‌نما، عملیات امداد و نجات ۱، غوص‌های تکراری و محاسبات غواصی در ارتفاع و لوازم غواصی می‌باشد. در پایان دوره و پس از قبولی در آزمون کتبی و عملی، مدرک دو ستاره غواصی آب‌های آزاد به همراه کارت و گواهینامه بین‌اللملی C.M.A.S و گواهی از فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران به هنرجوبان اعطا می‌گردد.

دوست دارید در دوره دو ستاره ثبت نام کنید ؟


دوره سه‌ستاره آموزش غواصی آب های آزاد

دوره سه ستاره آموزش غواصی آب‌های آزاد طی دو برنامه ۸ الی ۱۰ روزه برگزار می‌شود و شامل ۱۰ جلسه دو ساعته تئوری، نمایش فیلم و اسلاید، ۴۰ عملیات غواصی (در عمق ۳۰ تا ۴۰ متر)، غواصی در جریان، چهار غوص شبانه، جهت‌یابی خطی، مثلث، چهارضلعی، و چند ضلعی، عملیات امداد و نجات ۲، کار با قایق کوچک موتوری، کار با کمپرسور هواشناسی، مدیریت تیم غواصی و مدیریت امداد و نجات، غوص‌های تکراری و چند مرحله‌ای، آموزش گره‌ها و پرچم‌ها و نشانه‌های دریایی و در صورت هماهنگی کار با کامپیوتر غواصی و GPS می‌باشد. در پایان دوره اموزش کامل غواصی و پس از قبولی در آزمون کتبی و عملی، مدرک سه ستاره غواصی آب‌های آزاد به همراه کارت و گواهینامه بین‌اللملی C.M.A.S و گواهی از فدراسیون نجات غریق و  غواصی جمهوری اسلامی ایران به هنرجویان اعطا می‌گردد.

دوست دارید در دوره سه ستاره ثبت نام کنید ؟


دوره چهار ستاره آموزش غواصی آب های آزاد

این دوره آموزشی شامل پنج جلسه تئوری و مرور مطالب دوره‌های گذشته است.

شرایط شرکت در این دوره، دارا بودن ۱۰۰ مرحله عملیات غواصی پس از دریافت مدرک سه ستاره و گذشتن حداقل ۳ سال از دریافت مدرک سه ستاره می‌باشد.


دوست دارید در دوره چهار ستاره ثبت نام کنید ؟