آموزش شنا

آموزش شنا به رده های سنی مختلف

دوره آموزش شنا برای بزرگسالان و کودکان از سه سال به بالا، در ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای برگزار می‌شود و در پایان دوره هنرجویان پس از  ارزیابی سرمربی، موفق به دریافت گواهینامه معتبر از این گروه (مورد تایید فدراسیون شنای جمهوری اسلامی) می‌گردند.

آموزش شنا به کودکان از سن ۳ الی ۵ سال، نابینایان، معلولین ذهنی و جسمی منحصراً توسط مدیریت گروه، آقای محمدرضا افصحی صورت می‌گیرد.

آموزش شنا به سایرین توسط مربیان مجرب گروه تحت نظارت آقای محمدرضا افصحی انجام می‌پذیرد.